Proaktiv eller reaktiv?

Maskulin proaktivitet handler om, at du tager ansvar for dit liv og din tilværelse. Det handler om, at du går udfordringer i møde og vokser med opgaven. Det handler om, at du bliver bevidst om dine mange potentialer og står ved din sandhed og dit livsformål, eller lever du et reaktivt liv?

I dette coachingforløb får du lært hvordan du lever livet på dine egne præmisser, hvordan du står ved dig selv, og det du tror på.

Kender du det:
Du har planer og drømme, men det bliver ikke til noget
Du har det svært med kærligheden, det er ret så kompliceret
Du føler ikke du strækker til og er pinlig klar over det
Du angler efter ros, sex og anerkendelse, men det hjælper ikke en skid
Du ved du har nogle usunde vaner men magter ikke at lave om på noget

Vil du have mere:

 • Klarhed og beslutsomhed, så du ved hvem du er og hvad du vil?
 • Disciplin og overskud, så du gør det.der skal til?
 • Integritet og vedholdenhed, så du står ved dig selv?
 • Maskulin empati og lederskab, så du får styr på den komplicerede kærlighed og får et proaktivt maskulint lederskab?
 • Har du brug for, at være mere handlende og resultatorienteret?

Er du ofte styret af en indre kritiker, saboterer du dig selv?
Sammenligner du dig selv, negativt med andre mænd?
Har du en grundlæggende tanke om, at du ikke er god nok?
Tiltrækker du svage kvinder, for, at føle dig stærk eller
falder du for intense kvinder du bliver manipuleret og domineret af?

Det er et svært sted at være, det er afmaskuliniserende og det dræner dig for livskraft.

Uden den fornødne livskraft, har du som oftest en reaktiv holdning til dine problemer. Du trækker dig, du bliver passiv, eller du puster dig op, bliver unødig aggressiv og dominerende.

Du er enten for meget eller for lidt, eller du bliver gjort til en, der er for meget eller for lidt. Læs mere om de Arketype skyggesider og kortlæg dine mønstre længere nede på siden.

Men den indre kritiker larmer, så du laver overspringshandlinger, du får præstationsangst, du bliver perfektionistisk, du frygter kritik, du føler dig utilstrækkelig, indebrændt og nogle gange magtesløs, så du dropper det, før du kommer igang, du mangler proaktivitet.

Med resultater som kaotiske kærlighedserfaringer, eskalerende stress, depressioner, sårbarhed og fejlslåede projekter på arbejdspladsen eller i karrieren..

Det er frustrerende, det er flovt, det er ineffektivt, og når andre gør dig opmærksom på det, kollapser du indeni, puster dig op, bliver vred og vrissen. De skal de fa_mæ ikke blande sig og jeg skal fa_mæ ikke bede om hjælp.

Det er befængt med skam og mindreværd for mange mænd, ikke, at have styr på tilværelsen. det er et tabuområde, så de har vænnet sig til utilfredsheden, de slår det hen, de glatter ud, pynter på facaden, dulmer smerten, lyver overfor sig selv og håber på bedre tider, uden at vide hvad de kan gøre. De bliver reaktive og mister deres proaktivitet.

Er du proaktiv eller reaktiv?

Her er to kolonner med forskellige proaktive og reaktive, tilstande, holdninger og adfærdsmønstre, hvilke er du mest til?

AmbitiøsDoven
InitiativrigAfventende
Løsnings
orienteret
Slår uskyldigt
ud med armene
HandlendeUdskyder
LederFølger
Lever i nuetLever i fortiden eller i
fremtiden
SandfærdigManipulerende
RealistiskFantasifuld
Er entydig/troværdigSkifter masker
KonfliktløserKonfliktsky
SelvkontrolImpulsiv
Styret af værdier
og principper
Styret af egne
og andres følelser
Assertiv/fleksibelFøjelig
Selvkontrol og risikovilligOffer for omstændighederne
SelvbevidstNaiv/godtroende
Hviler i sig selvUtilstrækkelig
Sætter sunde grænserGrænseløs
Struktureret Kaotisk
Forpligtelse og udviklingPerfektionisme
TydeligPleaser
AnsvarligLigeglad
Empatisk og socialEnspænder og ensom
Åben og ærlig Manipulerende
SelvstændigUselvstændig/co-dependent

Du krummer måske tærne og synker en gang eller to, du genkender dine adfærdsmønstre og måske aktiverer det en skamfølelse, du vil undgå, eller er du proaktiv i de fleste områder og har styr på det?

Du gør så godt du kan og bruger det du fik lært, men det var ting du ikke fik lært, og det var noget af det du fik lært, der var misvisende, så dit indre kompas viser forkert og du er på fejl kurs?

Det er ting i din barndom du ikke fik lært.
Det er ting du fik lært, der var forkert og misvisende.

Hvad vi kan/ikke kan, hvad vi må/ ikke må, hvad vi har fortjent/ikke fortjent, om vi er gode nok eller ej, om vi er værd at elske/respektere, eller ej. Hvad vi må gøre/ikke gøre for at føle os berættiget “gode nok”?

Der ligger altid et lag af giftig skam, væmmelse og frygt for afvisning, indunder disse leveregler. Vi når sjældent, at leve op til de skiftende forventninger, normer og krav, så vi laver alle mulige krumspring for at undgå de svære følelser og tilstande. Giftig skam og selvforagt er ofte sidestillet med dødsangst.

For mange mænd bliver det mest tydeligt i deres relation til kvinder, i deres arbejdsliv/karriere og i forhold til andre mænd.

Det var ting du ikke fik lært.
Måske var din far fysisk/mentalt/følelsesmæssigt fraværende, stresset, en idiot du kom til at foragte, smidt ud/skredet?
For meget eller for lidt?
Så du ikke fik lært hvad det vil sige at være en mand. Du blev ikke inddraget i livet udenfor hjemmet og vejledt af en sund maskulin rollemodel.
Ansvarlighed, tillid og tryghed?
Måske havde han forventninger til dig, du ikke kunne leve op til, måske var han ligeglad, måske fik du rollen som den der skulle redde familiens ære?
Måske fik din mor, ham malet op i et negativt hjørne, som igen fik dig til, at miste troen på din egen maskuline kraft?
Du fik installeret en indre kritiker der dræner dig for initiativ og livskraft.

Du lærte ting, der var forkert og vildledende.

Måske var din mor overbeskyttende, så du ikke fik lært dine følelser og behov at kende, hun fiksede alt for dig?
Måske var det omvendt, at du skulle gøre din mor glad og tilfreds, så du fik den omsorg og kærlighed du havde brug for?
Måske var du tvunget til, at tage ansvar for de voksne, så du lærte at undsige dine behov til fordel for andres, og fik ros for at være uselvisk og selvudslættende og stille?
Måske blev du nedgjort når du trængte trøst, måske blev du afvist når du var ked af det, måske blev du udskammet når du viste en gryende aggressivitet og selvstændighed?
Du fik installeret et vildledende forhold til begreber som
Relationer, grænser, empati, kærlighed og følelser.

Resultatet er, at din indstilling til dig selv er baseret på hvad andre mener og tænker om dig, eller hvad du tror andre tænker og mener om dig.

Kort fortalt, når dine forældre ikke overførte “installerede” de Arketype energier i dig på en fornuftig måde, ( fordi de selv ikke havde styr på dem) har du svært ved, at rumme den energi, så du ud-agerer dem i deres umodne aktive og passive skygge adfærd, hvor du er for meget eller for lidt.

Hvad så nu, mand, er du ved, at mærke konsekvensen af det du ikke fik lært og det der var vildledende? Døjer du med flere af de reaktive adfærdsmønstre end godt er? Måske kæmper du med præstationsangst, ubeslutsomhed, afhængigheder, lavt selvværd, sociale fobier, brudte familier, og opslidende kærlighedsdramaer, kombineret med økonomisk usikkerhed?

 • Pleaser og manipulerer du for at få sex og kærlighed?
 • Er du i virkeligheden vred på dem du hjælper?
 • Er du træt af rod og manglende struktur og overblik?
 • Er du skuffet, misundelig og jaloux?

Kan du stadig huske spørgsmålene?
Vil du have mere:

 • Klarhed og beslutsomhed, så du ved hvem du er, og ved hvad du vil?
 • Disciplin og overskud, så du gør det. der skal til?
 • Integritet og vedholdenhed, så du står ved dig selv?
 • Maskulin empati og lederskab, så du får styr på den komplicerede kærlighed og får et proaktivt maskulint lederskab?

Den gode nyhed er, at du nu kan lave om på dette. Du kan se sandheden om din situation i øjnene, træde i karakter og genfinde dine instinkter, forbinde dig med dine Arketype energier og leve et stolt liv, du kan være bekendt.


Her kan du afklare din nuværende status ved, at kortlægge dine 4 Arketype skyggesider og dine Arketype potentialer.

Her kan du kortlægge hvor meget de 4 Arketype skyggesider fylder i din tilværelse.
Klik på billedet, udskriv Arketype skyggehjul og udfyld.
Her kan du kortlægge din tilfredshed på dine 4 Arketype potentialer.
Klik på billedet, udskriv Arketype potentialehjul og udfyld.

Et coachinforløb går i korthed ud på, at styrke dine 4 Arketype energier, så du aktiverer din proaktivitet og realiserer dine Arketype potentialer, og samtidig reducerer din Arketype skyggeadfærd.

Det gør, at du får mere maskulin selvstændighed og selvrespekt.


Mærk efter om dette giver mening for dig som mand.
Tænk dig godt om inden du beslutter dig for om du vil lave om på noget.
Husk, din indsats og din udvikling/afvikling har stor betydning, ikke bare for dig selv og dit helbred, men også i forhold til din partner, dine børn og familie. Det vil også få indvirkning på dit arbejdsliv og din karriere.

Processen vil lave om på dig, forstået på den måde at du vil ændre indstilling til tilværelsen, du vil tænke og handle på en ny proaktiv og ansvarlig måde, hvor du er fri for, at gentage det der spænder ben for dig.

Du kommer tilbunds med din usunde skyggeadfærd,
og sætter indre og ydre grænser.

Du vil skulle konfrontere din fortid, du vil lære at respektere og elske dig selv og dit liv på en ny måde. Og ikke mindst, du vil møde indre og ydre modstand, der får dig til at ville give op, falde i og prøve droppe det hele.

Derfor er det en proces og en rejse du ikke kan gøre alene, du vil sabotere dig selv og bruge overspringshandlinger. Du vil falde i dine afhængigheder, finde smuthuller, undskyldninger og holde dig selv tilbage, ligsom du plejer.

Efter mange års erfaring som coach for mænd, har det vist sig, at det der batter og det der virker er, at man beslutter sig for et forpligtende forløb over tid.
Et struktureret coaching/mentorforløb hvor du vågner op til sandheden om hvem du vil være og hvad du vil. Du lærer, at stå ved dig selv på en sund proaktiv maskulin måde, og er en moden troværdig mand.

Emner, temaer og udbytte ved et forpligtende coachingforløb:

 • Skygge afklaring og kortlægning af dine potentialer, så du får klarhed, retning og meningsfuldt formål.
 • Formulering af livsværdier og personlige overbevisninger, baseret på din livshistorie og din vision for hvem du i virkeligheden er.
 • Behandling og healing af emotionelle/traumatiske sår, gennem samtaler og øvelser.
 • Du lærer at rumme svære følelser og transformere dem til ny livskraft.
 • Du lærer at rumme din seksualitet og tilknytningsmønstre, det betyder at du tiltrækker en ny type partnere, og har større chance for, at få et stabilt længerevarende forhold.
 • Redskaber til selvregulering og selvhjælp, så du ikke klynker og slider på venskaber.
 • Integration af de 4 Maskuline Arketyper, avatar/rollemodel, holdning, bøn/meditation, så du får et spirituelt fundament du kan stole på.
 • Kalibrering af dit personlige indre moralske kompas, så du er tro mod dig selv, lige meget hvad.
 • Genetablere din maskuline selvstændighed og stolthed, så du sætter grænser på en sund og fleksibel måde.
 • Opgradere din proaktive handlekraft og beslutsomhed, så du leder dig selv indefra og ud, og ikke lader dig styre af impulser og følelser.
 • Finde formål, retning og mening med livet, så du kommer af med ubeslutsomhed og tvivl.
 • Føle dig rolig, solid, stabil og fri til, at være den du i virkeligheden er.
 • Du er nærværende der du til enhver tid er, og opmærksom og tydelig ift. din partner.
 • Fordi du er proaktiv og maskulin- handlende og selvansvarlig.

Tag en voksenbeslutning.
Reflekter over, hvordan det vil være for dig, (og dem du holder af) om 3-6 måneder hvis du IKKE gør noget, – hvordan vil det være om et år eller to, og medregn hvordan det vil være for din eventuelle partner, familiemedlemmer, børn, venner, arbejdsforhold, og ikke mindst dig selv, og dit mentale og fysiske helbred og velbefindende.

I et coachinforløb får du lært hvordan du lever livet på dine egne præmisser, står ved dig selv, dine værdier og det du tror på.
Det er ikke det samme som, at du udlever dine egoistiske ambitioner. Du bliver en hel, tillidsfuld og fleksibel mand, en mand der hviler i sig selv og bidrager til fællesskabet med det han er god til.

Du skal være opmærksom på, at dette er et meget udfordrende coachingforløb, som vil lave om på dit liv, er du i virkeligheden parat til det?
Se priser og få mere info klik her

Kontakt 2bii her, så aftaler vi tidspunkt for en uforpligtende samtale

Her er en oversigt over de 4 Arketyper, Kongen. Krigeren.Magikeren og Elskeren. Deres overordnede formål, samt deres respektive aktive og passive skyggeadfærd.

Venlig hilsen Karl-Otto Sandvik
Mandecoach og mentor