Coaching/mentor forløb

Det der har vist sig mest effektivt i mandecoaching er, at du investerer i og forpligter dig til coachingforløb over tid. Et struktureret handlingsorienteret forløb der bygger på din vision om hvad du ønsker at opnå så du skaber nye resultater og genfinder stoltheden og glæden ved livet.

En strategi der virker for mænd.
Coaching handler mere om, at se fremtiden i øjnene, finde ens vision og drømme frem igen og gøre det der skal til for at realisere den.
Det er en strategi der virker for mænd.

I et coachingforløb hos 2bii handler det i første omgang, at vi lærer hinanden at kende. At jeg får tid til at sætte mig ind i din situation og hvordan du tænker om den og du lærer mig at kende så vi får tilliden på plads.

Og det er vigtigt at skabe stabilitet i hverdagen, så du genfinder balancen og får ro på. Måske er du stress eller krise ramt eller du står med en gammel problematik der gentagende dræner dig for energi?

Du har måske gået med en udfordring/problem i lang tid og noget har ”slået hul på det” og tæppet er trukket under dig.
Det gør at man havner i krise, samtidig med man har dyb modstand mod, at indrømme man ikke kan overskue det, så man føler sig fastlåst i en dårlig situation.

Jeg har haft mange mænd der har henvendt sig til mig som ønsker, at finde en vej udenom problemet, så de slipper for, at tage ansvar for deres egne tanker, vaner og mønstre. De bruger masser af krudt på, at beskylde andre for at være forkert, de beklager sig i det uendelige overfor venner og bekendte om hvor slemt det er for dem, for, at få noget opbakning, støtte og omsorg.

Hvis de ikke er villig til at give slip på det, kan jeg ikke hjælpe dem, så de vælger jeg fra, fordi de er ikke klare til at arbejde med sig selv.

Stabilitet handler om, at acceptere tingenes tilstand og få mere kontrol over hverdagens praktiske gøremål, job situation, familie/parforhold, sindstilstand og humør.

Det giver mere selvkontrol, overskud til at tage fat.

Vi afklarer hvad der i virkeligheden betyder noget for dig, din vision for hvem du er og vil være, så du bliver tydelig og til at stole på.
Du bliver samtidig opmærksom på din “skyggevision” den der spænder ben for dig.
Det gør dig selvbevidst og giver dig tryghed, formål og mening

Vi går i dybden med hvad du brænder for, konkretiserer dine visioner, ambitioner og cementerer dit commitment.
Det giver dig mod, handle og beslutningskraft.

Du bliver krystalklar på dine mål, delmål og strategier så du ved hvad du skal gøre og ikke gøre.
Typisk indenfor hovedområder som:

  • Helbred, vitalitet, fysisk og mental styrke
  • Relationer, sex, kærlighed, empatisk kraft og socialt liv
  • Personlig udvikling, mindset og selvforståelse
  • Autonomi, selvstændighed, karriere og arbejdsliv

Det giver dig retning og fokus.

Du afklarer dine livsværdier, så du kender dine grænser og kan sige til og fra på en naturlig måde. Du etablerer et indre etisk og moralsk kompas, så du står inde for dig selv og det du brænder for.
Det gør at du retter ryggen, føler dig grounded og sikker på dig selv.

Du lærer at håndtere negative tanke og handle mønstre, overkomme udfordringer. Du får mod til at konfrontere tvivl, frygt og dilemmaer for, at give slip og komme videre.
Det giver dig troen på en fremtid og mere selvtillid.

Jo mere du har styr på disse områder, jo mere træder du i karakter som en selvstændig maskulin mand. Du lader dig ikke styre af andres forventninger, men lever dit liv indefra og ud.
Det styrker dit maskuline selvværd.

Hvis dit liv kørt ud på et sidespor og har et dybt ønske om at kæmpe dig tilbage på sporet, er et coachingforløb hos 2bii det rigtige for dig.

For at skabe noget nyt bliver du nødt til, at gøre noget nyt og det er ofte når krisen rammer at man har hul igennem til nye muligheder.
Tiden læger ikke alle sår og ”tid” er ofte udskydelsens holdeplads hvor du går endnu mere i stå og taber momentum.
Tænk et øjeblik på hvor du er om 2 år på de 4 områder hvis du ikke gør noget og husk på, at de påvirker hinanden både positivt og negativt.

Kontakt mig med det samme her og vi aftale et uforpligtende strategimøde , så kommer du hurtig videre.

Jeg er ikke her som den ven der vil stryge dig med hårene, jeg er her som den ven der vil have det bedste frem i dig og det gør nogle gange ondt når tvivlen forlader kroppen.

I et coaching/mentor forløb vil vi komme i berøring med emner som økonomi, faste rammer, arbejde /karriere, din fysiske og mentale styrke, dine værdier og overbevisninger, grænsesætning, seksualitet /parforhold, sorg, vrede, frygt, glæde, skam, skyld, afhængigheder, tankemønstre, indre sabotør, overspringshandlinger og mønstre, sociale liv/ensomhed.

Tilstande, tanker, følelser som fører til handlinger der påvirker hinanden og gør livet besværligt både for dig selv og dem du holder af.
Et coaching/mentorforløb handler om at skabe balance og en fremtidsrettet udvikling for dig som mand.

Du kan læse mere her om de mest almindelige problemer og udfordringer de mænd der kontakter 2bii coaching for mænd, samt noget om hvad der holder os tilbage fra, at være tro mod os selv.
Problemer, løsninger, redskaber, fordele og udbytte, samt den irriterende modstand man føler mod at gå i gang.

Venlig hilsen
Karl-Otto Sandvik
Kontakt