Coaching/mentor forløb

Det der har vist sig mest effektivt i mandecoaching er, at du investerer i og forpligter dig til coachingforløb over tid. De fleste vælger et 3 måneders forløb, men det viser sig ofte, at det skal mere til.
Du har måske gået med problemer og udfordringer i lang tid, eller krisen har væltet ind over dig pga. uforudsete situationer som plutselig har trukket tæppet under dig.

Indgroede problemer, selvsaboterende vaner og mønstre tager tid, både at opdage og at ændre, så det er svært at sætte konkret tid på hvor lang tid et forløb varer, det vigtigste er ofte at overkomme ens falske stolthed og komme igang.

En strategi der virker for mænd.
Coaching handler om, at se fremtiden i øjnene, finde ens vision og drømme frem igen og gøre det der skal til for at realisere den.
Det er en strategi der virker for mænd.

I et coachingforløb hos 2bii handler det i første omgang, at vi lærer hinanden at kende, så vi får et gensidigt tillidsforhold til hinanden.

Og det er vigtigt, at skabe stabilitet i din hverdag, så du genfinder balancen og får ro på. Måske er du stress eller krise ramt eller du står med en gammel problematik der gentagende dræner dig for energi?

Du har måske gået med en udfordring/problem i lang tid og noget har ”slået hul på det” og tæppet er trukket under dig.
Det gør at du havner i krise, samtidig med du har dyb modstand mod, at indrømme du ikke kan overskue det, så du føler dig ofte fastlåst i en nedadgående spiral.

Stabilitet handler om, at acceptere tingenes tilstand og få mere kontrol over hverdagens praktiske gøremål, job situation, familie/parforhold, sindstilstand og humør.
Her tilbyder jeg enkler redskaber der skaber ro og overskud til, at tage dybere spadestik og pejle sig ind på ens fremtids ambitioner.

Det giver mere selvkontrol, overskud til at tage fat.

Vi afklarer hvad der i virkeligheden betyder noget for dig, din vision for hvem du er og vil være, så du bliver tydelig og til at stole på.
Du bliver samtidig opmærksom på din “skyggevision” den der spænder ben for dig og din tilfredshed.

Vi går i dybden med hvad du brænder for, konkretiserer dine visioner, ambitioner, værdier og etablerer det fundament du skal arbejde ud fra.
Det giver dig mod, handle og beslutningskraft.

Du bliver krystalklar på hvad du skal gøre og ikke gøre.
Typisk indenfor hovedområder som:

  • Helbred, vitalitet, fysisk og mental styrke
  • Relationer, sex, kærlighed, empatisk kraft og socialt liv
  • Personlig udvikling, mindset og selvforståelse
  • Autonomi, selvstændighed, karriere og arbejdsliv

Det giver dig ejerskab, retning og fokus.

Du afklarer dine behov og livsværdier, så du kender dine grænser og kan sige til og fra på en naturlig måde. Du etablerer et indre etisk og moralsk kompas, så du står inde for dig selv og det du brænder for.
Det gør at du retter ryggen, føler dig grounded og sikker på dig selv.

Du lærer at håndtere negative tanke og handle mønstre, overkomme udfordringer. Du får mod til at konfrontere tvivl, frygt og dilemmaer, så du kan bearbejde og give slip på fortidens kaos og komme videre.
Det styrker dig i troen på en fremtid.

Jo mere du har styr på disse områder, jo mere træder du i karakter som en selvstændig maskulin mand. Du lader dig ikke styre af fortidens historier, andres forventninger, men lever dit liv indefra og ud.
Det styrker dit maskuline selvværd.

Hvis dit liv kørt ud på et sidespor og har et dybt ønske om at kæmpe dig tilbage på sporet, er et coachingforløb hos 2bii det rigtige for dig.

For at skabe noget nyt bliver du nødt til, at gøre noget nyt og det er ofte når krisen rammer at man har hul igennem til nye muligheder.
Tiden læger ikke alle sår og ”tid” er ofte udskydelsens holdeplads hvor du kan gå endnu mere i stå og du taber momentum.
Tænk et øjeblik på hvor du er om 2 år på de 4 områder og tænk på, at hvis du ikke gør noget og fortsætter i samme stil, hvor havner du så hen?

Kontakt mig med det samme her og vi aftale et uforpligtende strategimøde , så kommer du hurtig videre.

Jeg er ikke her som den ven der vil stryge dig med hårene, jeg er her som den ven der vil have det bedste frem i dig og det gør nogle gange ondt når tvivlen og svagheden forlader kroppen.

I et coaching/mentor forløb vil vi komme i berøring med emner som økonomi, faste rammer, arbejde /karriere, din fysiske og mentale styrke, dine værdier og overbevisninger, grænsesætning, seksualitet /parforhold, sorg, vrede, frygt, glæde, skam, skyld, afhængigheder, tankemønstre, indre sabotør, overspringshandlinger og mønstre, sociale liv/ensomhed.

Tilstande, tanker, følelser som fører til handlinger der påvirker hinanden og gør livet besværligt både for dig selv og dem du holder af.
Et coaching/mentorforløb handler om at skabe balance og en fremtidsrettet udvikling for dig som mand.

Du kan læse mere her om de mest almindelige problemer og udfordringer de mænd der kontakter 2bii coaching for mænd, samt noget om hvad der holder os tilbage fra, at være tro mod os selv.
Problemer, løsninger, redskaber, fordele og udbytte, samt den irriterende modstand man føler mod at gå i gang.

Venlig hilsen
Karl-Otto Sandvik
Kontakt