De 4 Maskuline Arketyper

 Kongen. Krigeren. Magikeren og Elskeren danner blandt andet, fundamentet for de coachingforløb jeg leverer.

Bestil bogen her

De 4 Arketyper ligger som indebyggede psykologiske energier i os og viser sig som forskellige karakterstyrker/brister og egenskaber.

Kongen står for at skabe orden, sikkerhed, fred og frugtbarhed i ens tilværelse. Kongen i dig velsigner og ærer dem der gør det godt.

Kongens karakterstyrker viser sig som værdighed, ansvarlighed, storhed, rummelighed, ledelse og beslutsomhed.
Kongens karakterbrister/skyggesider viser sig som opgivenhed, eftergivenhed, kontrol, magtmisbrug/tyrani.

Krigerens opgave er at få tingene gjort, sætte grenser, sige til og fra og stå ved sig selv og ens ens integritet.
Krigeren beskytter det der er værdifuldt. Han står ved Kongens principper og værdier.

Krigerens karakterstyrker viser sig som energi, fysisk og mental styrke.
Udholdenhed, selvdisciplin, handlekraft.
Krigerens karakterbrister/skyggesider er magtesløshed, dørmotte eller den sadistiske og brutale mobber, der hæver sig på andres bekostning.

Magikerens rolle er at gå i dybden på de spirituelle og psykologiske områder i dig og dine omgivelser.
Magikeren giver dig selvindsigt, klarhed, visdom og forståelse af relationen mellem dine tanker, følelser og handlinger.
Magikeren er din indre Konges rådgiver og konsulent

Magikerens karakterstyrker er visdom, forståelse,nysgerrighed, nysgerrighed og lidt mere nysgerrighed.
Magikerens karakterbrister/skyggesider er manipulation, beskyldninger, bagtale, undsigelser, naivitet, lettroenhed.

Elskerens rolle i tilværelsen er at tilføre livet og tilværelsen skønhed, kærlighed og sanselighed.
Elskerens karakterstyrker er empati, åbenhed og kærlighed, som er nødvendig for at skabe og opretholde kontakten til dig selv og dine følelser.

Elskerens karakterbrister/skyggesider viser sig ved en  offermentalitet og er ofte styret af afhængigheder og manglende livsenergi.


Når man ikke har en bevidst kontakt til de 4 Arketype energier og ikke kender forskellen på ens karakterstyrker og ens karakterbrister er det som at sejle på åbent hav for vejr og vind uden styring og kontrol.

Man lever fra dag til dag og mangler retning og formål i tilværelsen,
man kompenserer for at holde det ud, men man brænder ud, man brænder sammen og går glip af at være den man i virkeligheden er.

Det tragiske er at, så går alle os andre også glip af mandens gaver, kræfter og bidrag til samfundet. Han kommer til at leve livet som en programmeret robot og spilder sit liv


Glæden over at, have styr på ens karakterstyrker er uvurderligt og noget alle mænd burde nyde godt af ja jeg vil mene det er en iboende pligt som menneske.

Det er det jeg kan hjælpe dig med.

Jeg hjælper dig med at, aktivere, forbinde dig med, og trække på disse  iboende energier. Du lærer at styre dig selv som en moden maskulin mand og træder ud af dine gamle mønstre og vaner. Du lærer kort og godt at, lede dig selv samtidig med du afinstallerer de programmer der spænder ben for dig.

Her kan du se  videopræsentationer der fint forklarer de 4 Arketyper. Kongen, Krigeren,Magikeren og Elskeren.

Her kan du få et overblik over de 4 Arketyper og de underliggende passive og aktive skyggesider.

Her kan du downloade Grib Dagen skema til din morgen praksis.
Og, her er en videoinstruktion til Grib Dagen skemaet.

Har du spørgsmål eller kommentarer til de 4 Arketyper og hvordan du kan bruge dem til at skabe mere balance i dit liv, så kontakt mig med det samme.

Venlig Hilsen
Karl-Otto Sandvik