De 4 Maskuline Arketyper

Kongen. Krigeren. Magikeren og Elskeren danner blandt andet, grundlaget for de coachingforløb jeg tilbyder.

De 4 Arketyper ligger som indebyggede psykologiske energier i os og viser sig som forskellige karakterstyrker/brister og ideale egenskaber.
De blev kortlagt af Robert L Moore og Douglass Gillette, i forlængelse af Carl.G.Jungs store arbejde med den menneskelige psyke, skyggen, det personlige og kollektive ubevidste.

Kongen står for at skabe orden, sikkerhed, fred og frugtbarhed i ens tilværelse. Kongen i dig velsigner og ærer dem der gør det godt.

Kongens karakterstyrker viser sig som værdighed, ansvarlighed, storhed, rummelighed, ledelse og beslutsomhed.

Kongens passive skyggeside viser sig som rådvildhed, udbrændthed, demoraliseret og beskyldninger, indad eller udad. I den aktive skyggeside, magtsyg, kontrollerende, dommer/bøddel og som perfektionist.

Krigerens opgave er at få tingene gjort, sætte grenser, sige til og fra og stå ved sig selv og ens ens integritet.

Krigeren beskytter det der er værdifuldt. Han står ved og er loyal til Kongens principper og værdier.

Krigerens karakterstyrker viser sig som energi, fysisk og mental styrke.
Udholdenhed, selvdisciplin, handlekraft.

Krigerens aktive skyggeside viser sig som fysisk/verbal dominerende.
væmmes over sårbarhed, tromlende og hæver ssig på andres bekostning. I den passive skyggeside side er krigeren magtesløs, underdanig og føjelig.
Af maskuliniseret og føler sig kastreret

Magikerens rolle er at gå i dybden på de spirituelle og psykologiske områder i dig og dine omgivelser.
Magikeren giver dig selvindsigt, klarhed, visdom og forståelse af relationen mellem dine tanker, følelser og handlinger.
Magikeren er din indre Konges rådgiver og konsulent

Magikerens karakterstyrker er visdom, forståelse,nysgerrighed, nysgerrighed og lidt mere nysgerrighed.

Når du er i Magikerens aktive skyggeside manipulerer/lyver/praler du for at skjule dit mindreværd og uvidenhed. I den passive side gør du dig godtroende/naiv og uskyldig, og du taler sig selv ned. Du har tankemylder, stress, skam og frygt.

Elskerens rolle er at tilføre livet og tilværelsen skønhed, kærlighed, sex og sanselighed.
Elskerens karakterstyrker er empati, åbenhed og kærlighed, som er nødvendig for at skabe og opretholde kontakten til dig selv og dine følelser.

Når du er i Elskerens aktive skyggesider dulmer du dig væk fra virkeligheden/sandheden/følelserne, ved hjælp af mad, porno, alkohol/stoffer, gaming, arbejde, tjekker ustanselig telefonen. Når du er i den passive side, er du konfliktsky, impotent. En pleaser/Nice guy som tiltrækkes af dominerende maskuline kvinder. Du isolerer dig, lukker dig inde i dig selv og bliver impotent, og deprimeret og mister kontakten til din livsenergi.


Når man ikke har en bevidst kontakt til de 4 Arketype energier og ikke kender forskellen på ens karakterstyrker og ens karakterbrister er det som at sejle på åbent hav for vejr og vind uden styring og kontrol.

Man lever fra dag til dag og mangler retning og formål i tilværelsen,
man kompenserer for at holde det ud, men man brænder ud, man brænder sammen og går glip af at være den man i virkeligheden er.

Det tragiske er at, så går alle os andre også glip af mandens gaver, kræfter og bidrag til samfundet. Han kommer til at leve livet som en programmeret robot og spilder sit liv


Glæden over at, have styr på ens karakterstyrker er uvurderligt og noget alle mænd burde nyde godt af ja jeg vil mene det er en iboende pligt som menneske.

Det er det jeg kan hjælpe dig med.

Jeg hjælper dig med at, aktivere, forbinde dig med, og trække på disse  iboende energier. Du lærer at styre dig selv som en moden maskulin mand og træder ud af dine gamle mønstre og vaner. Du lærer kort og godt at, lede dig selv samtidig med du afinstallerer de skyggeadfærder/programmer der spænder ben for dig.

Her er en grundigere gennemgang af de 4 Arketyper, fra drenge niveau, til voksen og til den modne udgave. Her får du indblik i hvordan de bipolare skyggesider udvikler sig med årene.

Her kan du se  videopræsentationer der fint forklarer de 4 Arketyper. Kongen, Krigeren,Magikeren og Elskeren.

Har du spørgsmål eller kommentarer til de 4 Arketyper og hvordan du kan bruge dem til at skabe mere balance i dit liv, så kontakt mig med det samme.

Venlig Hilsen
Karl-Otto Sandvik


Boghandel
Klik på bogen nedenunder og du kommer du til Tomas Friis boghandel. Her kan du bestille bogen hjem på kort tid, så du er fri for, at vente 3-4 uger på Amazon leveringer. Her finder du også mange andre relevante “mandebøger”.

Bogen 😉


Hvis du er nysgerrig, og ønsker at gå i dybden og foretrækker at lytte til Robert Moore´s lektioner, så er her en meget fin samling på YouTube.

Lyt til “ham selv”.

Art of manliness har en god hjemmeside med god læsning om de 4 Maskuline Arketyper. Du klikker bare på deres logo.

logo
KLIK HER