De 4 Maskuline Arketyper

Kongen. Krigeren. Magikeren og Elskeren danner blandt andet, grundlaget for de coachingforløb jeg tilbyder.

De 4 Arketyper ligger som indebyggede psykologiske energier i os og viser sig som forskellige karakterstyrker/brister og egenskaber.

Kongen står for at skabe orden, sikkerhed, fred og frugtbarhed i ens tilværelse. Kongen i dig velsigner og ærer dem der gør det godt.

Kongens karakterstyrker viser sig som værdighed, ansvarlighed, storhed, rummelighed, ledelse og beslutsomhed.

Kongens polariserende skyggesider viser sig som opgivenhed, eftergivenhed, eller kontrol, magtmisbrug/tyrani.

Krigerens opgave er at få tingene gjort, sætte grenser, sige til og fra og stå ved sig selv og ens ens integritet. Krigeren beskytter det der er værdifuldt. Han står ved og er loyal til Kongens principper og værdier.

Krigerens karakterstyrker viser sig som energi, fysisk og mental styrke.
Udholdenhed, selvdisciplin, handlekraft.

Krigerens polariserede aktive og passive skyggesider er magtesløshed, dørmotte eller den sadistiske og brutale mobber, der foragter sårbarhed og hæver sig på andres bekostning.

Magikerens rolle er at gå i dybden på de spirituelle og psykologiske områder i dig og dine omgivelser.
Magikeren giver dig selvindsigt, klarhed, visdom og forståelse af relationen mellem dine tanker, følelser og handlinger.
Magikeren er din indre Konges rådgiver og konsulent

Magikerens karakterstyrker er visdom, forståelse,nysgerrighed, nysgerrighed og lidt mere nysgerrighed.

Magikerens polariserede aktive og passive skyggesider er manipulation, beskyldninger, bagtale eller undsigelser, naivitet, lettroenhed.

Elskerens rolle i tilværelsen er at tilføre livet og tilværelsen skønhed, kærlighed og sanselighed.
Elskerens karakterstyrker er empati, åbenhed og kærlighed, som er nødvendig for at skabe og opretholde kontakten til dig selv og dine følelser.

Elskerens polariserede aktive og passive skyggesider viser sig ved en  offermentalitet og er ofte styret af afhængigheder og manglende livsenergi.


Når man ikke har en bevidst kontakt til de 4 Arketype energier og ikke kender forskellen på ens karakterstyrker og ens karakterbrister er det som at sejle på åbent hav for vejr og vind uden styring og kontrol.

Man lever fra dag til dag og mangler retning og formål i tilværelsen,
man kompenserer for at holde det ud, men man brænder ud, man brænder sammen og går glip af at være den man i virkeligheden er.

Det tragiske er at, så går alle os andre også glip af mandens gaver, kræfter og bidrag til samfundet. Han kommer til at leve livet som en programmeret robot og spilder sit liv


Glæden over at, have styr på ens karakterstyrker er uvurderligt og noget alle mænd burde nyde godt af ja jeg vil mene det er en iboende pligt som menneske.

Det er det jeg kan hjælpe dig med.

Jeg hjælper dig med at, aktivere, forbinde dig med, og trække på disse  iboende energier. Du lærer at styre dig selv som en moden maskulin mand og træder ud af dine gamle mønstre og vaner. Du lærer kort og godt at, lede dig selv samtidig med du afinstallerer de skyggeadfærder/programmer der spænder ben for dig.

Her kan du se  videopræsentationer der fint forklarer de 4 Arketyper. Kongen, Krigeren,Magikeren og Elskeren.

Har du spørgsmål eller kommentarer til de 4 Arketyper og hvordan du kan bruge dem til at skabe mere balance i dit liv, så kontakt mig med det samme.

Venlig Hilsen
Karl-Otto Sandvik

Bestil bogen her

Hvis du vil gå i dybden og foretrækker at lytte til Robert Moore´s lektioner, så er her en meget fin samling af dem på YouTube.

Her finder du video til Grib dagen øvelsen, hvor du kommer rundt om de 4 Arketyper og aktiverer dig selv.

Klik her og download Grib Dagen skemaet til eget brug.