Fra tankemylder og kaos til orden og trivsel

Følelser forvirrer mange mænd fordi vi ikke forstår ”sproget” og vi får tanker, som ender med at køre i ring og vi lukker af. Tankemylderet overtager.

Men det er slet ikke meningen – og det er faktisk ret let at få bugt med den negative spiral.
Almindelige symptomer på hvad tankemylder fører til:

Tankemylder der kører i karuselfart.

  • Generthed og skyhed
  • Nervøsitet og handlingslammelse
  • Mangler socialt liv
  • Dulmer måske for meget
  • Flytter fokus væk fra det svære
  • Føler sig forkert
  • Føler sig ikke god nok, umandig
  • Bange for afvisninger (fra kvinder)

På den anden side kan tankemylder få dig til at blive hyper kreativ, uden du får afsluttet noget som helst.

Du får tankemylder når du lever i en tilstand af ubeslutsomhed.
Når vi er usikre og rådvilde i forhold til vores behov kommer vi ofte til at vænne os til at være ubeslutsom, vi siger ofte ja når vi mener nej og vi prøver at tilgodese alle andre og mister os selv endnu mere.
Vi dyrker dilemmaets holdeplads og bliver allergiske overfor succes.

Vi prøver at “regne ud” hvad der er det rigtige at gøre, men følelser af frygt for ikke være god nok, får frit spil og det måske ikke noget nyt for dig, men en fastgroet vane.

Kend dine behov (udover sex, mad og søvn)
Du kan lære at kende dine behov, ved at lære at forstå og lytte dine følelser. Når vi ikke kan det, (har fået det lært) lader vi ofte andres (vores partners/børn/ekskoners) følelser, meninger og holdninger styre vores handlinger og på den måde forvirre os selv endnu mere. Det er som om vi har flere “regel og værdi sæt” der kæmper om pladsen og vi ved ikke helt hvad vi kan tillade os, hvad vi må, så vi nøjes med det vi kan få.

Det gør os vrede og bitre og vi får lyst til at hævne os men er bange for vores vrede, den er lukket ned og vi tør ikke stole på den. Vi har til gengæld en strategier for at skjule frustrationen bag overfladisk venlighed og hjælpsomhed.

Vi spænder ben for os selv og undgår at føle os ok.
Vi bliver indadvendte og handlingslammet.

Det er på tide at smide rustningen

Fra usikkerhed til klarhed, trivsel og kant.
Pointen er at lære at forstå ens indre system, lære at tyde signalerne og få dækket ens grundlæggende behov, både for nærhed og kontakt, men også ens behov for at udrette noget og vise hvad man kan.
Og ikke mindst behov for at have kontrol og står op for en selv.

Krigerens grundfølelse er vrede og hvis du ikke har måtte vise din vrede og lært at bruge aggression for at sige fra, så er den sandsynligvis parkeret og kontrolleret i dig og du er blevet en konfliktsky Nice Guy. Du siger ja til for meget og din kriger taber sværdet.
Dine grundfølelser; vrede, frygt, sorg og glæde fortæller dig om du får opfyldt dine grundbehov eller ej, om du får dækket dit behov for tryghed, kontrol eller kærlighed.

Sådan kommer du på banen igen.
Tankemylder kommer ofte fra din indre professor, den yngre del af dig der blev udviklet da du gemte din vrede væk. Din Nice Guy identitet kom på banen og du forlod dit sande selv og udviklede en facade identitet der måske er træt af det hele og ønsker mere ærlighed og sandhed?

Du finder dig selv og bliver en selvstændig og fri mand.

Det er på tide at afsløre den løgn du har levet på og genfinde dig selv?

Din Kriger vogner og din Konge genfinder hans trone.
Du installerer den stopknap du har manglet, så du holder op med at gøre det der gør dig svag og tilgodeser og tager ansvar for dine behov fordi du elsker og respekterer dig selv som den mand du, i vrkeligheden er.

I et samtaleforløb får du afklaret hvad dine følelser betyder og hvilke værdier og behov du må respektere så du får mere harmoni i dit liv.

Du får coaching og sparring på hvordan du kommer ud over rampen og hvordan du fastholder dine værdier og nye vaner.

Du smider rustningen og mestrer dig selv på en naturlig maskulin måde.
Det skaber tillid og troværdighed.

Det giver dig friheden tilbage.

Kig på de forskellige “coaching pakker” og vælg den der matcher dit behov