Mig og 2bii.

2_bii_c5b4843

Mit navn er Karl-Otto Sandvik.
1962 model, bosat i Aalborg og af Norsk afstamning.

Jeg har arbejdet som rådgiver, coach/mentor for mænd siden 2008. Og har været med til at rådgive og coache utallige mænd gennem forskellige, nogle gange dybe forandrings processer og trygt videre i deres liv.

Personligt oplevede jeg skilsmisse i 2007 og fik i den forbindelse støtte og hjælp af en mand der forstod mig og min situation. Han hjalp mig gennem de forskellige processer, både med statsforvaltningen, advokater og med personlig støtte og rådgivning.
Jeg fik efterhånden mere styr på mit liv og fik lukket ned for det alkoholforbrug jeg ikke kunne styre. Det gav mig dyb personlig erfaring, både følelsesmæssigt, psykisk og identitetsmæssigt.og erfaret hvilken styrke man egentlig har når det er nødvendigt.
Jeg har nydt rollen som enlig far til min søn i mange år efter skilsmissen og han er nu videre i livet på “den fri- lærerseminar” og lærer at stå på egne ben.
I fritiden nyder jeg min sejlbåd, gode venner og naturens mangfoldighed, specielt i det  Norske højland.

Og min specialitet er at lave bålkaffe 🙂

Jeg har solide erfaringer fra mit flerårige arbejde som frivillig i Aalborg mandecentret med over 700 samtaler med mænd i krise i forbindelse med skilsmisse eller brudte i parforholdet.

Samtalerne bestod af konfliktløsning, juridisk rådgivning, coaching på bodeling, samvær med børnene og bopæl for børnene, nyetablering, nye parforhold og nye tider.
Samtaler om de svære følelser og spørgsmål omkring fremtiden og, ja, livet i sin helhed.

I denne periode ledet jeg flere mandegruppe forløb med fokus på skilsmisse processer og har set mændene komme videre med ny selvtillid og håb for fremtiden.

Vi var også på skovtur fik bålkaffe.

Siden 2015 har jeg været med som coach på et det internationale online forløb der heder Reclaim Your Inner Throne.
Det er en dybdegående initiations process på 13 uger hvor vi tager en lille gruppe på ca 15 mænd gennem et intensivt livs ændrende forløb.
Et maskulint personligt udfviklings og “afviklings” forløb hvor mændene oplever et opgør med deres sludder, indbildninger, storhedsvanvid, stress og depressioner, afhængigheder, løgne og manipulationer.
De får renset ud i deres bullshit og vågner op til den de egentlig er.

Du kan læse mere om det her, klik på billedet!  

 

Tilbage til os to.

Det feedback jeg gentagende gange får, er at jeg har en god evne til at mærke ind i de mænd jeg arbejder med. Min åbenhed gør at de føler sig mødt i det de står i af problemer med respekt og uden fordomme.
De siger jeg opleves som en stabil brobygger mellem deres “virkeligheder” og skaber af sammenhænge der er til at forstå.

Jeg resonerer ofte med de følelser de kæmper med og, ja jeg føler mange gange det, de ikke selv er i stand til at føle. Det kan være en indkapslet vrede en tilbageholdt tristhed eller en frygt der gør at man ikke følger sin indre autoritet, men har gjort sig afhængig af andres.

Nogle gange møder jeg mænd der føler de brænder inde med en sur bitterhed over det der ikke lykkedes.
Familien der gik i stykker, karrieren fejlede eller man kom ud på et skråplan man ikke kunne håndtere.
Jeg har nemt ved at sætte mig ind svære livssituationer på baggrund af egen erfaring.

Denne type sensitivitet/åbenhed gør at jeg hjælper dig med at blive mere bevidst om og sætte ord på dine følelser og du lærer hvad de betyder for dig.
Du lærer sammenhængen mellem tanker, følelser og hvordan du tager fornuftige beslutninger. Jeg har udviklet en solid bullshit radar som gør at du får værdifulde tilbagemeldinger. Se referencer.

Hvad mændene har behov for hjælp til.
Mange af de mænd jeg arbejder med har med modstridende følelser og værdisystemer der kæmper om magten. Det kan være udmattende og opslidende for en selv, – og de man holder af.
Stress, konflikter/ uløste dilemmaer og eskalerende fysiske, følelsesmæssige og psykiske signaler er klare indikationer på dette.
Man oplever en dyb mis trivsel og fremmedhed overfor det man er og gør,  samtidig mens man glatter ud, benægter de faktiske forhold og knokler videre i samme spor som bare gør det værre. Man gør det fordi man føler sig fastlåst, rådvild og magtesløs.
Man er bange for forandring selv om man ser det er nødvendigt.

Gennem et coachingforløb, som nok mere ligner et konkret guidet handlings forløb, bliver du klar på hvad dine følelserne egentlig betyder og hvilke værdier i dit liv de peger mod.
Hvad der er vigtigt og hvorfor, både på den korte og lange bane.
Du lærer at respektere dine grundlæggende værdier og handler på de konkrete beslutninger du når frem til.
Du hviler mere i dig selv og ikke i dit konstruerede/programmerede selv,  (som gør dig syg) men et liv i integritet med dig selv og dine principper for ærlighed, kærlighed og formål.

Man får større bevidsthed om ens “programmerede” lille selv og udvikler evnen til at realisere ens Store selv.
Inspireret af Carl Rogers filosofi og psykologi. Læs mere her.

Arketyper.
Når jeg bruger denne evne/åbenhed sammen med systemet omkring de 4 Arketyper og de bagvedliggende skygge sider, bliver det til en naturlig og letforståelig måde for dig at blive guidet på, så du lever i tråd med den mand du egentlig er.


 

 

 

 

 

 

Faglig baggrund og 4 Arketyper
Min faglige baggrund kommer fra NLP. Neuro Lingvistisk Programmering, eller som man siger på Dansk: Nyt Lys i Pæren.
Samt de systemiske teorier og den narrative tilgang.
Sammenhængen mellem dit sprog, tanker, følelser, værdier, sprog, miljø, relationer og de historier der har været med til at skabe den virkelighed du lever i.
Vi kan også indrage Drama trekantens positive og negative aspekter for at se det hele lidt fra oven.

Jeg bruger også de 4 maskuline arketyper Kongen, Krigeren. Magikeren og Elskeren
som virker som de psykologiske grundstrukturer i vores liv.
Når du “konfigurer” dit liv efter de fire arketyper udvikler du på din visdom, energi, mod og kærlighed til at skabe den forandring du ønsker, så du lever i integritet med den du egentlig er ment til at være.

Når disse arketyper energier er i ubalance eller man simpelthen mangler en bevidst kontakt til den kraft de har, kommer vi ofte til at leve livet på andres præmisser, vi snyder os selv for den mening og formål livet bringer.
Det gør os stresset, frustrerede og kede af det.

Vi knokler derudaf for at finde kærligheden og skabe den succes vi mener vi har fortjent, men vi glemmer at have os selv med, så det bliver noget rod og vi spænder ofte ben for os selv.

Min mangeårige praktisering af Japansk Buddhisme har givet mig en dybere visdom og et forstående menneskesyn der strækker sig langt udover hvad jeg havde drømt om var muligt og har nok gjort mig til en coach med en “mandig kant” kombineret med et med et meget åbent hjerte.


Formålet med et coachingforløb er at få indsigt i dine styrker og dine behov og lader arketypernes kraft og visdom guide dig fremover.
Du får overblik mod og handlekraft.
Dit selvværd, selvtillid og selvrespekt vokser og du føler en naturlig selvstændighed vokse indefra.

Du får bedre styr på dig selv og måske styr på dit parforhold eller du finder ud af hvad du vil med dit parforhold.
Det vigtigste for mig er at du lærer at være tro mod dig selv.
Man kan godt kalde det at skabe en solid balance mellem din gøren og din væren, mellem dine følelser og dine tanker og ikke mindst mellem dig selv, dine handlinger for dig selv og i relation til andre mennesker, samfundet og naturen i sin helhed.


Hvad så?
Jeg overbevist om at hvis vi skal ændre noget på den store bane må vi begynde i det små.
Rette op på os selv, så vi er solide maskuline rollemodeller der kan beskytte og skabe en sikker og bæredygtig fremtid for alle.
Jeg er også overbevist om at vi kan skabe en bedre tilværelse når vi fremstår som ærlige, samvittighedsfulde og ansvarlige mænd.
Skulder ved skulder som værdige mænd og ikke i konkurrence om opmærksomheden for at få magten over andre.


HVAD JEG TILBYDER!

Jeg tilbyder dig radikal ærlighed fra mit maskuline hjerte.
Det betyder at jeg mærker efter, analyserer, reflekterer og ærligt spejler dit bullshit og forholder dig til den du egentlig er.
Jeg er konfronterende, nysgerrig, og inkluderende.
Jeg er rummelig, åben og respektfuld.
Jeg er robust, lyttende og kærlig.

Du får  AHA oplevelser der gør dig klogere på dig selv, dine styrker og muligheder.

HER ER HVAD VI ARBEJDER MED

 Ærlighed og ansvarlighed.
 Kærlighed og følelser.
 Kommunikation og dyb selvindsigt.
 Værdier, blindspots og motivation.

Du skaber den forandring der sætter sig på rygraden!

HER ER HVAD DU FÅR

 Retning i livet og styrket selvværd.
 Selvtillid og selvrespekt.
 Et solidt indre kompas.
 Handle og beslutningskraft.
 Livskvalitet og solid maskulinitet.

Lad os komme i arbejdstøjet og vende hver en sten og finde det guld du skal leve videre på.

Kærlig Hilsen
Karl-Otto Sandvik
Mande coach og mentor.

Kontakt mig her så får vi en uforpligtende snak.

Dit navn

Din mailadresse

Emne

Hvad ønsker du?