Hvad koster det?

Hvad vil du væk fra?
Hvad ønsker du at skabe?


Det er lige meget hvilke udfordringer du står i, jo mere seriøst beslutsom du er i forhold til at lave om på noget, jo bedre resultater får du.
Se det som en investering der vil forandre dit liv, til glæde for dig selv, din partner, dine unger, din karriere og de sammenhænge du kommer i. Også for din relation til ekskonen.

Som du sikkert ved, så er det ikke noget der hedder quick fixes, men seriøst arbejde der tager den tid det tager.

Mit sværd er både skarp og kærlig, det når langt og det skærer rent.
Jeg ser og hører ofte ting du ikke selv lægger mærke til, styrker og kvaliteter du kan komme til at overse i farten.

De redskaber jeg bruger er velafprøvede og nemme at lære, du kan ikke undgå at de lægger sig på rygraden, som nye vaner og mønstre.
Du kommer i kontakt med de 4 arketype kræfter, som genopretter dit indre kompas.

Du får beslutsomhed og frihed på samme tid, fordi du er i kontakt med din dybeste visdom og handler på den.

Hvad giver dig ægte livsværdi og hvad ønsker du at skabe?
Hvem vil du leve sammen med hvad giver mening?

Din vigtigste relation i dit liv er relationen til dig selv. Den bør være solid og i balance, så du kan leve din sandhed.
Men det handler selvfølgelig ikke bare om dig selv.
For nogle mænd er omdømme og eftermæle vigtigere end dem selv.
Hvad ønsker du de vil huske dig for?


Afklaring – Fokus – Handling og vedholdenhed er nøgleord for den coaching jeg leverer.

En enkelt session à 1 time koster 1.100,-
Ekskl moms.

Klippekort 3 enkelt sessioner á 1 time. 2.840,-
Inkluderet fri mail/Messenger/Whatsapp 3.840,-
Ekskl. moms.

Klippekort 5 enkelt sessioner á 1 time. 4.100,-
Inkluderet fri mail/Messenger/Whatsapp 5.420,-
Ekskl. moms.

Klippekort 10 enkelt sessioner á 1 time. 8.200,-
Inkluderet fri mail/Messenger/Whatsapp 10.840,-
Ekskl. moms.

Kontakt mig og vi afklarer om mine kvalifikasioner matcher dine behov.
Det er jo ikke sikkert jeg kan hjælpe dig og det er jeg ærlig omkring.

Hvis du er forhindret i at møde til aftalt tid, vil jeg gerne at du melder fra 24 timer inden mødet, så vi kan lave ny aftale.
Hvis du ikke melder fra og bliver væk, bliver du faktureret for mødet.


Her er forskellige”pakker” hvor du investerer i mere strukturerede forløb.


Hurtig fokus.

Du får hurtig hjælp i en stresset situation.
Du får overblik, genfinder balancen og får taget vigtige beslutninger i en travl tid.
Personlige, familie eller karriere beslutninger der giver mening.
Du bevarer roen og gør det der skal gøres.
Du bevarer skindet på næsen i første omgang, men der skal måske mere til for at komme til bunds i det?

Inkluderet SMS/Whatsapp/Messenger og Mail support, efter eget ønske.
Vi har tre online sessioner af en times varighed eller en til en møder i Aalborg.

Varighed. ca 1-2 måneder.
Pris for dette forløb: 2.875,-
Ekskl moms.

Denne pakke er for dig der ønsker hurtig hjælp til brandslukning og kriser.
Hvis du vil mere til bunds og få fat i årsagen til dine problemer vil jeg foreslå en større investering.


Renover din maskulinitet, lille pakke.

Du ændrer de vaner der spænder ben for dig og du får mere frihed.
Du holder retningen fremover og lærer at stole på din mavefornemmelse.
Du hviler i dig selv og får mere selvrespekt over for kvinder.
Du kommer af med usikkerhed.
Tidligere kunder beretter om mere selvsikkerhed, selvstændighed og handlekraft.

De fleste mænd med problemer i parforholdet begynder med denne pakke og det giver dem overblik og valgmuligheder.
De ved hvad de KAN gøre og hvad MÅ gøre og de får det GJORT.
Måske står du i jobskifte, ønsker at sadle om, træt af bøvl i parforholdet?

Der påregnes hjemmearbejde mellem sessionerne og træning af forskellige øvelser.
Fri mailudveksling og messenger/SMS.
Vi har 6 online møder eller en til en møder i Aalborg.
Varighed ca 2-4 måneder.
Pris for dette forløb: 6.725,-
Ekskl moms.


Renover din maskulinitet, store pakke.

Livet kører nogle gange rigtig skævt, selvom man gør så godt man kan.
Man vil det anderledes, men du kommer til at spænde ben for din selv.
Det bliver uoverskueligt og rådvildhed og stress griber om sig.

Få klarhed over dine livsværdier og aktiver din indre handlekraft.
Få tillid til din indre autoritet.
Du bevarer roen og holder kursen, selvom det brænder på.

Du får et tydeligt indre kompas, baseret på klare livsværdier.
Du får styr på tilværelsen, fordi du træder karakter.
Du styrker din selvstændighed og føler dig mere fri.

Kom ind i kampen og få styr på tilværelsen.
Drop dit bullshit og find ind til din styrke.

I denne pakke får du 12 online eller personlige en til en coaching sessioner.

Du får afklaret dine 4 Arketype livsværdier og du får skræddersyede redskaber til at efterleve dem.
Det styrker:
Din selvindsigt, så du får styr på tankemylderet. Det gør dig beslutsom og klar i hovedet.
Dit nærvær til dig selv og dine følelser.
Din selvkærlighed.
Du stoler på din mavefornemmelse og sætter klare grænser.
Din selvdisciplin og handlekraft, så du får sat gang i tingene og får afsluttet dine projekter.
Du oplever at du mestrer de udfordringer du står i og får en indre sikkerhed.

Du etablerer din retning i livet, det styrker din integritet og du får et bedre maskulint selvværd.

Fri mail og SMS/messenger support efter behov.
Varighed 4 – 6 måneder.
Pris på denne pakke 11.249,-
Ekskl moms.


Hvis du vil helt til bunds i dine problemer og udfordringer og få en reel livsstilsændring, så vælger du at investere i livsstils ændrings pakken.


Konge pakken.

Tør du gå hele vejen, smide det gamle ud og skabe et nyt fundament i livet?

Processen handler om at rydde op i dine fysiske / følelses og tankemæssige vaner og mønstre, fordi de er uddaterede og virker mod sin hensigt.
Det har kørt skævt et stykke tid og det skal have en ende, fordi du er træt af det der ikke duer.
Du får et opgør med deg selv og møder det der gør dig til den mand du egentlig er er.
Du oplever den lille død, og du starter forfra.

I dette forløb får du glæde af alt hvad jeg kan give og der er ubegrænset messenger/sms/whatsapp/mailkommunikation.
Jeg står solidt i dit hjørne, gennem hele processen.

Der påregnes hjemmearbejde, skrive opgaver og træning af forskellige øvelser.
I konge pakken får du 15 online sessioner / eller en til en møder her i Aalborg.

Du får en dyb selvindsigt, du får redskaber og metoder der virker og du integrerer det du lærer.
Du lever  med integritet og i tråd dine livsværdier, støttet af dine personlige arketype principper og værdier.
Du får et opgør med dine overspringshandlinger, din rådvildhed og dine afhængigheder.
Du får fat ved roden og styrer dit liv indefra.

Dette forløb kræver indledende samtaler og indgåelse af gensidige betingelser.

Forløbet varer fra 6 måneder op til 1 år eller mere. Kan udvides hvis nødvendig.
Pris for dette forløb: 17.450,-
Ekskl moms.


Det er ikke alle der har mod på den store pakke, men finder det alligevel nødvendigt.
De kan godt se skriften på væggen og kender godt alternativet.

De fleste mænd vælger denne pakke, selv om det er den dyreste, fordi de vil til bunds med deres problemer og leve det liv de er ment at leve. De er også de mest motiverede og får derfor de bedste resultater.


Par Coaching


Kæreste pakken

I får trænet kommunikation så i kan håndtere konflikter og få bedre samarbejde.
I genfinder den gode stemning og kan se fremover sammen.
Bedre kontakt og mere sex.

Jeg mødes en gang med hver af jer en gang og vi mødes alle på min adresse til to samtaler.
Pakken indeholder redskaber til kommunikation og konflikthåndtering.

Forløbet indledes med en forberedende samtale.

SMS support, så længe forløbet varer.
Pris 4.400,-
Ekskl moms.


Ægteskabet og dets glæder.  

I får redskaber til at lytte og styrke kommunikationen, så i bliver mere tydelige og bliver hørt og set.
I får afklaret jeres parforhold / ægteskabs værdier så i forstår og respekterer hinanden på et dybere plan.
I lærer at fordele jeres maskuline og feminine sider så sex og kærlighed kommer tilbage på menuen.
Der må påregnes hjemmeopgaver og øvelser.
Jeg møder en gang med jer hver især og vi mødes tre gange til 2 timers sessioner.
Samt en opfølgnings session efter to måneder.
Ugentlig SMS og mail korrespondance.

Pris for denne pakke: 8.300,-
Ekskl moms.


Dybe hjerte relationer.

I får trænet ærlig kommunikation, dvs at lytte på niveau 1, 2 og 3 så i ser og hører hinanden.
I får lært den specielle Circling teknik hvor i skaber en dyb intim kontakt.

I får lært  en speciel “forhandlingsteknik” så i nemmere bliver enige og får mere glæde af hinanden og samværet.
I lærer at sætte ord på svære følelser og bliver bevidste over de værdier parforholdet bygger på.
I lærer at respektere hinandens forskelligheder (Mand/Kvinde) respekt og rummelighed.
Polaritet = Mere sex, spontanitet og intimitet.
I skaber det fælles fundament i bygger fremtiden på.
Med både spænding og tryghed.
I ser livet og hinanden dybere i øjnene, fordi det handler om den ægte kærlighed.

Der må påregnes hjemmeopgaver øvelser og forpligtelser.
Ugentlig SMS/Messenger og mail support gennem hele forløbet.

Jeg møder jer hver især en gang og vi mødes alle sammen 8 gange.
Mulighed for online møder.

Samt to opfølgnings fællessamtaler efter tre og 8 måneder.
Forløb indledes med en uforpligtende samtale.

Pris for denne pakke 26.800,-
Ekskl moms.


Hvis du/i er i tvivl om coaching er det rette eller ej, så ring til mig uforpligtende (gratis) på telefon 20162911 og vi får talt om situation. Det kan mange gange gøre den forskel du har behov for lige nu.

Det kan også være det er noget andet du/i har behov for, det vil jeg meget gerne hjælpe til med at finde.


Venligst
Karl-Otto Sandvik
Par Coach og Mandecoach

Dit navn

Din mailadresse

Emne

Hvad ønsker du?

 

Tilbage til forsiden