Efter mandegruppen

Kom godt videre efter mandegruppe eller mande retreat.

Mange af de mænd der har gået i mandegrupper eller har deltaget på mande retreats og workshops har lært at, være nærværende og opmærksom på hvordan de kan håndterer sig selv i pressede situationer, specielt i relation til kvinder og andre autoritetsfigurer.

De fik fat i deres maskulinitet, de fik skovlen under deres ”Nice guy” og de fik øjnene op for den de i virkeligheden er.

Men de mangler konkrete redskaber til at, fastholde den nye viden og erfaring i hverdagen, det gør at, nærværet og opmærksomheden sander til og de falder hurtig tilbage i gamle vaner og mønstre.

Stressen kravler ind i systemet igen og tvivlen på at det nytter noget griber om sig. Der må etableres en indre struktur og iværksette konkrete daglige rutiner for at, det skal bide sig fast og lægge sig på rygraden. Det gør de ved at sætte konkrete mål så de skaber de resultater de ønsker at opnå.

Gamle vaner og mønstre står ofte i kø, efter mandegruppemøder eller mande retreats. Hvem ringer du?

Styret af følelser og ikke deres mål
Mange af disse mænd er styret af følelser og negative overbevisninger, enten deres egne eller de har underlagt sig deres kvinders behov og temperament.

De har ikke fat i de nødvendige værdier og principper og har ikke lagt en holdbar strategi i forhold til deres mål..

Et nyt indre værdisystem
Min erfaring med at coach mænd der har gået i mandegrupper og har deltaget i retreats er at når disse bliver bevidst om deres indre værdisystem er det som om noget der falder på plads i dem som mænd. De går fra at være følelses styrede drænge til værdistyrede mænd.
De genfinder kontrollen over deres liv og får ny selvrespekt og stolthed.

Udbytte af dette coachingforløb

  • Du etablerer dit indre værdisystem så du stoler på din mavefornemmelse.
  • Du tager beslutninger baseret på det der er rigtigt og ikke det der er nemt.
  • Du lærerat sige til og fra på en fornuftig måde, fordi du ved hvad du vil og kender dine grenser.
  • Du hånterer dine følelser og undgår konflikter og magtkampe
  • Målsætninger og redskaber til at overkomme forhindringer
  • Du  skaber de resultater du forventer

Du er ikke længere styret af  følelser som frygt, vrede eller ked af det hed.
Du er ikke længere styret af andres forventninger men af din egen ansvarlighed.

Din maskuline identitet
Kort fortalt handler det om at genoprette din maskuline autentiske identitet og fralægge dig det der ikke virker.

Det handler i bund og grund om din personlige ansvarlighed
Dette er et coachingforløb møntet på dig der ønsker at tage dit liv til næste niveau af ansvarlighed.
Et tilbud til dig der ønsker mere indre styrke og stabilitet i parforholdet
Et forløb for dig der har brug for struktur, retning og klare målsætninger, både helbredsmæssig, mentalt, styrke empatien og ikke mindst at finde mening og formål med fremtiden som en moden mand.

Så du kan fastholde og realisere det du fik med fra mandegruppeforløbet eller retreatet.

Her er hvad du får i denne 3 måneders strukturerede Coaching pakke:

• 6  online undervisning og coaching sessioner
• Afklaring af 4 Arketype skyggeadfærd så du får et solidt udgangspunk
• Målsætninger på de 4 Arketype områder der skaber et solidt fundament
• Integration af dine 4 Arketype kerneværdier med tilhørende overbevisninger
• Skarp online coaching på processen, reframing, hypnoterapi, sparring,etc
• Videoer af samtalerne, øvelser, udfordringer, mm
• Email og whatsapp/messenger support efter behov

Din investering for denne 3 måneders Coaching Pakke er på kun 14.450,- Ekskl. moms.
Det vil skabe et solidt fundament fordi du integrerer det du har lært og sætter det i system.

Har du gået i mandegruppe eller deltaget i workshops eller mande retreats, book en uforpligtende samtale og vi får en snak om dine muligheder.

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Venlig hilsen Karl-Otto Sandvik