Drama og skænderier

Det er nogle gange bedre at beskylde den anden, end at mærke hvordan man selv går og har det.

At skabe drama i parforholdet er en blandt mange måder, at skabe intensitet på og en skide god måde at få opmærksomhed på. Det fedeste er at man flytter fokus væk fra det man selv har skyld i, så det drukner i dramaet.

Slider i på hinanden?

  • I småskændes en gang imellem og genfinder “tonen”
  • I har længerevarende skænderier og bærer nag
  • I benytter enhver anledning til at komme op at skændes og det bliver fysisk
  • Beskyldninger og undskyldninger er to sider af samme mønt
  • I ligger i åben krig og har glemt hvad en normal hverdag er.

Krænker, Redder og Offer.
Jeres roller i parforholdet er ofte fordelt mellem disse tre typer:
Krænker redder offer.
Hver af dem har en iboende fordel, men også en pris. Derfor er man afhængig af, at den anden spiller med, hvis ikke får man dem ind i kampen igen.

Dramaet kan udspille sig sådan her:
Det begynder med at en af jer føler sig krænket og oplever sig som et offer.
En krænker bliver udpeget. Offeret brokker sig og Krænkeren bliver gjort om til en redder, der skal sige undskyldt, komme med en forklaringer og helst love at det aldrig sker igen.

Offeret har behov for den redning så han kan få støtte, omsorg og på den måde styrke ens martyr rolle.
På denne måde er det offeret der har magten i forholdet.
Krænker og Offer tiltrækker hinanden og Reddere og Ofre tiltrækker hinanden.

Men hvis offeret føler sig stærk og selvstændig rykker redderen over i krænker rollen og nedgør Ofret, så de føler sig krænket og Redderen kan genvinde hans rolle.
Eller redderen kan blive træt af at redde ofret, det gør at ofret træder ind i krænker rollen og beskylder redderen for ikke at være god nok. Det får redderen til at føle mindreværd, han får behov for ros og anerkendelse, så han giver Krænker/offeret ret, og trøster offeret.

Hvad koster dramaet og hvad er udbytte:
De tre roller har et udbytte og betaler en pris for deres roller.
Krænkerens udbytte er magt: Prisen Krænkeren betaler er at han føler skyld/skam.
Redderens udbytte er ros og anerkendelse. Prisen redderen betaler er nærvær og genuin kontakt
Offerets udbytte er omsorg og opmærksomhed. Prisen Offeret betaler er afmagt.

Disse roller er gensidigt afhængige af hinanden.
Det virkelige drama opstår når en af parterne ønsker at træde ud af rollen, det gør at den anden går i panik og gør alt hvad de kan for at genoprette relationen.
Du kan se mere om rollernes umodne og modne udgaver her: Drama trekant.

Den Arketype forklaring på afhængigheder.
Når man ikke har fået lært at man er ok, som den man er, men lavet om på og “rettet ind”, så man ifølge andre, passer bedre ind, benytter man en strategi der heder splitting. Man splitter forskellige personligheds dele væk fra ens bevidsthed og føler den indre splittelse som tankemylder og ubeslutsomhed. Og en fremmedhed over ens behov og grenser.

Og når man ikke længere kender disse behov og grænser, vil man som regel virke ustabil og usikker på sig selv og den anden.

Arketype forklaring, som du også kan se i Dramatrekanten.
I dette tilfælde er det en blanding af alle Arketyperne. Elskeren , Krigeren. Magikeren og Kongen det handler om.
Redderen er Elskeren og Magikeren i hans passive skyggeside og er tiltrukket af den passive Kriger skygge Masochisten.
Krænkeren finder vi i den aktive Kriger skygge, Sadisten og Kongens aktive side Tyrannen.
Magikeren giver indsigt i hvordan man spiller ens rolle bedst og manipulerer sig selv og den anden – og spiller naiv og uskyldig efter behov. Her er en oversigt over de 4 arketyper og deres passive og aktive skyggesider.

Fælles for alle afhængigheder er at de ikke virker i forhold til det de skal afhjælpe. De er ikke andet end en flugt fra dine ubevidste underliggende behov.

Jeg gør ikke som du siger, men jeg kan godt lide at du pisser mig af.

Den dårlige nyhed
Som nævnt er afhængigheder progressive i deres udvikling og gør dig mere og mere syg. Fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt. Og de overlapper og bytter flittigt plads, så du ikke skal nå at fange hvad der sker.
Dramaer og konflikter starter i det små som drillerier og, måske lidt jalousi, og det eskalerer hurtig og ender ofte med grove konflikter der bliver højrøstede, fysiske og voldelige.

Ret sygt, ikke, men en logisk konsekvens af at noget løber løbsk.

Den gode nyhed
Du kan lære dig at forstå hvad der sker i dig, lære dine behov at kende og genfinde din sunde fornuft.
Du kan lære at forstå dine mønstre så du kan bryde dem, inden det går helt galt.
Du kan indrømme at nok er nok, det stopper nu.

Spørg din samvittighed om du ønsker at stå ved dig selv, eller om du vil fortsætte?
Du har endnu valget.

Spørg dig selv:
Hvor vil jeg være og hvordan vil jeg have det om et eller to år hvis jeg fortsætter denne adfærd, hvad er egentlig konsekvenserne.
Spørg dig selv, hvad, på sigt, er det værste udfald af min nuværende adfærd?
Ryger helbredet, ryger parforholdet, familien, ryger jobbet??

Løsningen
Er at genoprette en autentisk kontakt til dig selv, dit følelsesliv, dine værdier og dit formål i livet.

Når vi mangler en bevidst kontakt til disse områder, bliver det svært og vi lever ofte livet på overspringshandlingens holdeplads hvor kaos breder sig og vi efterhånden bliver mere afstumpede og ligeglade.

Man prøver så godt man kan, at styre og kontrollere og lige lidt hjælper det.
Det bliver kun værre.

Ønsker du mere frihed og selvstændighed?

Hvad kan du gøre lige nu?
Det der er vigtigt at forholde sig til i første omgang, er at afklare hvorfor det er vigtig for dig at deltage i dramaet, hvad du får ud af det og om du er villig til, fortsat at betale prisen for din adfærd?
Hvilke behov, grænser og værdier er du nødt til at respektere?

For at finde og afklare disse områder, er du nødt til at kigge gennem et par briller hvis glas består af ren og uforfalsket ÆRLIGHED.
Du bliver nødt til at gøre det for din egen skyld i første omgang, feje på din side af gaden, om du vil.

Med en blid nysgerrighed går du i gang.
Pas på du ikke dømmer dig selv (og den anden) og giver op, husk, du og i er meget mere end den i er blevet til.
De ressourcer du har brug for her er selvkærlighed og en stor portion tålmodighed.
Du lærer efterhånden din egen sandhed at kende og du får mod og styrke til at stå forandringen igennem.

Du afklare hvilke følelser du har lagt låg på og hvilke behov og værdier der skal gælde for dig.

Din egen sandhed.

Kold tyrker er faktisk et NOGO
For at finde ud af det, er du IKKE tvunget til at holde op med at gøre som du og i gør, det skaber som regel for meget modstand, det gør at jeres adfærd bare skifter karakter.
Du holder for eksempel op med at skændes, men intensiverer dit tankemylder.
Du holder op med alt det kaffe og dykker hellere ned i slikposen. Etc.

Det er vigtig at bevare en blid nysgerrighed overfor hvad adfærden prøver at fortælle dig og det er vigtig at have masser af tålmodighed og give dig selv omsorg.

Når du lærer dig selv at kende, slipper du dit behov for dramaet, fordi du får et bevidst forhold til dig selv.
Du lever dit eget liv og skaber nye sunde vaner, relationer og ritualer.
Ansvarligheden giver dig frihed til at mestre dit liv.

Tag en beslutning eller bliv ved?.
Det er selvfølgelig op til dig selv, hvornår du har fået nok og er motiveret til at lave om på noget.
Du behøver ikke blive ved, selv om det virker skræmmende at lave om på det. Du kan vise ansvarlighed og starte din optur her og nu.

• Tag beslutningen nu og respekterer din mandighed og dit liv.
• Tak beslutningen nu, så du bliver bliv fri for at skubbe den foran dig.
• Det modsatte af afhængigheder er ikke afholdenhed, men at kende sig selv.
• Det er gevinsten ved at blive en fri mand igen.
• En mand med selvrespekt og værdighed.

Respekter din stolthed, din ære og din mandighed.
Og, ikke mindst, respekter din kvinde og dit parforhold.

Du er den maskuline del og du må tage ledelsen.

 

Er du i tvivl? Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende hvis du har spørgsmål eller du har en situation du er i tvivl om hvordan du skal gribe an. Husk: Vi mænd går ofte alene med tingene. Alt for længe....

Andre relevante sider:
Par-Coaching
Forlade hende eller vogne op
Gør forholdet  – og hun – dig sindssyg

Tilbage til afhængigheds oversigt.