Coapakke, Sikkerhed og Selvrespekt

Sikkerhed og Selvrespekt

Lev et værdigt liv.

Konge, Kriger, Magiker og Elsker
Dette coachingforløb er en kombination af de to andre hvor du her får skovlen under det hele på en gang.

Et længere forløb hvor du får mest for pengene.

Dette er det perfekte forløb for dig hvis dette lyder fornuftigt

Mindre kaos mere orden
Mindre magtkamp mere intimitet
Mindre tankemylder mere klarhed
Mindre tvivl mere handling
Mindre bøvl mere tillid
Færre løgne mere ærlighed
Mindre kaos og mere frihed

Du transformerer
Magtkampe om til intimitet
Tankemylder om til klarhed
Tvivl til om til fokuseret handling
Bøvl og mistillid om til respekt, sex og kærlighed
Løgne om til ærlighed
Kaos om til ansvarlighed

Det styrker dine muligheder for

Succes i job og karriere
Bedre kommunikation, nærvær og sex.
Dybere sindsro og selvforståelse
Mere åbenhed og hjertekraft.
Tydelig kommunikation
Styrket motivation og disciplin
Selvrespekt og stolthed
Tryghed, sikkerhed og en fremtid
Retning, formål og dybere mening

24 ugers forløb.
Online session hver anden uge.
Du får konkrete målformuleringer,
Arketype afklaringer
og redskaber, mm.
Hjemmeopgaver:
Relevante udfordringer der udvider din karakterstyrkerr.

Fri mail / Messenger support
Klik her og læs mere om dette forløb.

Venlig Hilsen
Karl-Otto Sandvik