Karakterstyrker er grundlaget for en mands identitet og selvstændighed

De er en forudsætning for hans personlige lederskab, – når de er uklare eller smuldrer, falder det hele til jorden.

Efter mange år som mandecoach er det min erfaring at, det er den enkelte mands karakterstyrker der gør ham effektiv, medfølende og handlekraftig. Det gør at han vokser på udfordringer og hans vision og værdier giver ham retning, formål og mening.

Det gør at, han navigerer konsekvent i alle situationer og bevarer roen, både i forhold til ham selv, som leder, i familien og ikke mindst i kærligheden.

Når en mand ikke kender hans vision, værdier og karakterstyrker er han svækket i hans personlige ledelse, han lader sig lede af frygt, vrede, sorg og af karaktertræk som bl.a. misundelse, mangeltænkning og ubeslutsomhed. 
Eller han lader sig styre af andre mænds visioner og værdier for ham eller kvinders følelser, forventninger og krav. Han kæmper ofte med at finde retning og mening i tilværelsen, det gør ham ineffektiv. Han spilder ofte hans tid på “overspringshandlinger”.

Han er en uselvstændig pleaser og afhængig af andre menneskers validering for at føle sig god nok. Selvværdet skrumper og han havner på et skråplan hvor han får svært ved at, bede om hjælp.

Når det går galt, går det ofte rigtig galt
Usikkerhed og konflikter, fyringer og tab af arbejdsevne, skrantende økonomi, opslidende brud/skilsmisser som avler usunde vaner livsstilsygdomme og helbreds problemer som stress, depressioner, misbrug, hjertekar sygdommer, forladthed og udbrugeligshed syndrom, etc. til følge.
Udfordringer og problemer der kan, trekke tæppet under enhver mand.

Men det behøver selvfølgelig ikke komme derhen.
Læs mere her