Vær den mand, du i virkeligheden er!

Genfind formålet med tilværelsen og udlev din maskuline selvstændighed!

Er du træt af usikkerhed, drama, tankemylder, indre og ydre konflikter der spænder ben for din glæde?

Er det på tide at genfinde din indre maskuline selvstændighed så du er herre i eget hus på en værdig måde så du kan:

  • Være en bedre partner og kæreste og opleve dyb kærlighed
  • Være en bedre far, så du giver dine værdier videre
  • Være den ven og kollega, der er til at stole på
  • Have ro og styrke til at tage ansvar for det hele

Er det på tide at genfinde dit formål med tilværelsen – investere i din udvikling og skabe de resultater du drømmer om?

Mange af de mænd der kontakter 2bii føler de er kommet i klemme mellem traditionelle maskuline værdier og hvad der forventes af dem som moderne mænd.

Det gør dem usikre på deres identitet og er af naturlige grunde frustreret over ikke at, blive værdsat som den de er.

  • De har svært ved at, finde deres plads i arbejdslivet og vælger trygheden fremfor at stå ved sig selv.
  • De “pleaser” deres partner i håb om mere sex og kærlighed, det giver udfordringer de ikke er stolte af.
  • De er usikre på hvad de egentlig vil som mænd, de mangler et dybere formål og mening med tilværelsen.
  • De kender ikke sig selv, deres grænser og værdier.

Det kompenserer de for ved at, knokle endnu mere, please deres kvinde, dominere og kontrollere andre, de dulmer og flygter fra følelsen af tomhed og rådvildhed med piller, alkohol, mad, sex, porno eller de isolerer sig og går helt i stå. Med stress, meningsløshed og depressioner som resultat.

Jeg maler her med den brede pensel og skærer det ud i pap og du kan nok selv bedømme hvor dybt du er sunket og hvor motiveret du er til at få lavet om på noget, det er helt op til dig selv.

Når disse mænd kontakter 2bii er de motiverede til at genfinde glæden og formålet med tilværelsen fordi de ved,de har meget mere at byde på.
De vil have fat i deres maskuline selvstændighed, de ønsker at genfinde friheden, selvrespekten og stoltheden, men den kommer med en pris.

“At være eller ikke være, det er spørgsmålet”

Læs mere her